Avto Krka

Nova čistilna naprava Planina je začela obratovati

03.09.2018, 14:20, Jure Godler
292 ogledov
Foto galerija10 slik

Planina pri Sevnici, 2. 9. 2018 – Na Planini pri Sevnici smo včeraj, na angelsko nedeljo, obeležili tudi pričetek delovanja nove čistilne naprave. Ta se nahaja v dolini južno od naselja. Planina je pred investicijo premogla staro in dotrajano rastlinsko čistilno napravo, ki pa več ni ustrezala potrebam. Imela je tudi premajhno kapaciteto za naselje. Rekonstrukcija naprave je bila temeljita, trenutno pa je naprava že poskusno obratuje. Včeraj je odprla vrata obiskovalcem, predvsem domačinom. Kot je povedal župan mag. Marko Diaci, želi Občina Šentjur s tovrstnimi projekti zagotoviti večjo kakovost bivanja za vse svoje prebivalce, dolgoročno pa je ključno za to ravno zdravo okolje. »Zanamcem želimo pustiti čisto naravo, vsaj takšno, kot smo jo prejeli od prednikov, ter zagotoviti, da bodo tudi oni živeli v dobrih pogojih.« Nad izvajanjem del je bdelo Javno komunalno podjetje Šentjur d. o. o., direktor Matjaž Žmahar pa je ob odprtju poudaril, da nova čistilna naprava dosega sodobne evropske ekološke standarde. »Čistilna naprava ima kapaciteto 500 populacijskih enot in omogoča širjenje poslovnih dejavnosti, zagotavljamo pa lahko učinkovito čiščenje in varen odvoz odpadnih snovi,« je med drugim povedal Žmahar. JKP Šentjur bo s čistilno napravo poslej tudi upravljalo. Predsednik sveta KS Planina pri Sevnici Anton Špan je pozdravil novo pridobitev in se zahvalil krajanom, ki so za namen izgradnje odstopili zemljišča. Nato je čistilna naprava vrata odprla za obiskovalce, ki so si lahko celoten objekt ogledali, Roman Voga iz JKP Šentjur pa je bil na voljo za vsa pojasnila in je podrobno opisal potek čiščenja odpadnih voda.

 Za naselje in industrijo

Na napravo bo priključeno naselje z industrijo. Tehnologija nove čistilne naprave je SBR (sekvenčni biološki reaktor). Napravo sestavlja vhodni zadrževalni bazen s črpališčem, biološki reaktor in zalogovniki blata. V sklopu naprave so bili izvedeni dostopna cesta, nizko napetostni elektro priključek, nov vodovodni priključek, daljinski nadzor in manjkajoči del kanalizacijskega omrežja. Gradnja je bila zelo zahtevna zaradi težavnih geoloških razmer. Na napravo bo priključeno naselje z industrijo, v vzporednem projektu pa je bilo na območju Tajfuna izgrajeno črpališče s tlačnim kanalom, ki omogoča povezavo dela naselja Planina tudi na to napravo. Z izgradnjo čistilne naprave bo zmanjšan vpliv na obremenitev površinskih in podzemnih voda s slabo očiščeno odpadno vodo. Prav tako bo zagotovljena zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva. Dela je izvajalo podjetje Energyogor d. o. o, vrednost projekta pa znaša 300.000 evrov, ki jih v celoti zagotavlja Občina Šentjur. (vir: Občina Šentjur)