PUC

Obnovili strmo cesto Škarnice–Vodice

03.07.2018, 17:30, Jure Godler
303 ogledov
Foto galerija11 slik

Dobje, 1. 7. 2018 – Občina Dobje je v letu 2018 namenila več sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo dotrajanih občinskih cest. V proračunu je bilo zagotovljenih 244.500,00 evrov sredstev, ki so bila namenjena za posodobitev naslednjih cestnih odsekov Zg.Brezje–Sp. Brezje v dolžini 1950 m, Večje Brdo–Lažiše 900 m, ter Škarnice–Vodice 800 m, skupaj 3.650 m. Posodobitev zajema ureditev odvodnjavanja, sanacije poškodovanega asfalta  ter preplastitev. Cesta Škarnice–Vodice poteka po strmem terenu, zaradi česar je bila predvsem v zimskem času vožnja otežena in nevarna. Zaradi navedenega se je na tem odseku prestavila trasa ceste ter izvedla razširitev, ki bo zagotavljala varnejšo vožnjo. Dela so izvajali Asfalt Kovač, d. o. o., Hercog Ferdinand s. p. in Biro Izkop Felicijan s. p. Vsi so dela izvedli kvalitetno. Občina bo tudi v naslednjih letih izvajala obnovitvena dela na najbolj dotrajanih odsekih.