SDS

Odgovor na prejeto: Morala vodilne stranke SMC oziroma koga so volili volivke in volivci

25.11.2017, 16:55, Jure Godler
426 ogledov

Proračun je najpomembnejši instrument države za izvajanje politike vsakokratne vlade. Sprejemanje proračuna zato ni umeščanje ali izločanje posameznih finančnih postavk na seji parlamenta, ampak večmesečno usklajevanje in iskanje ustreznega ravnovesja med javnofinančnimi možnostmi in potrebami države.  Morebitno moje glasovanje za katerikoli amandma, ki je bil predlagan na seji DZ, ne bi v ničemer spremenilo proračuna, zato so trditve o izdaji lastnega okolja zgolj populizem in zavajanje javnosti.

Slovenija je bila pred nastopom aktualne vlade med državami, ki so vlaganja v infrastrukturo najbolj drastično zmanjšala. Dolgoletno zanemarjanje naših cest, na lokalni in državni ravni, je nedvomno pustilo velike posledice, a razmere se vidno spreminjajo na bolje. To potrjujejo pomembne investicije, ki smo jih bili v zadnjih dveh letih deležni tudi občanke in občani Šentjurja. Če jih nekaj naštejem: skorajšnja izgradnja mostu v Dolah, nov most pri Zikošek, nadaljevanje projekta gradnje ceste Planina–Sevnica, modernizacija ceste Loka–Ledinščica, preplastitev ceste od Šentjurja do Dol, Planinskega klanca itd.

Najpomembnejši infrastrukturni projekt občine in naše regije pa je zagotovo navezovalna cesta  Dole–Šentjur, za katerega si osebno ves mandat zelo aktivno zavzemam. Umestitev deleža sredstev v proračun je pomemben korak naprej v smer pričetka izgradnje, dodatni optimizem pa mi daje sodelovanje  z županom občine Šentjur, s katerim sva dosegla podpis dokumenta, ki ministrstvo za infrastrukturo in za okolje zavezuje k nadaljevanju prizadevanj za dokončno izgradnjo »šentjurske obvoznice«.

Poleg navezovalne ceste Dole–Šentjur je med zelo pomembnimi državnimi infrastrukturnimi načrti v naši občini tudi rekonstrukcija ceste skozi Ponikvo do Dolge Gore in v Loče, katere ocenjena vrednost znaša cca. 22 milijonov €. Spodbudno je, da je bila v letošnjem letu izdelana projektna dokumentacija za ta cestni odsek, ki je sedaj v recenziji. V načrtu ministrstva pa je tudi, da se v naslednjih dveh letih za odkup zemljišč in za začetek del namenil 350.000 €. Iz informacij pristojnega ministrstva pa je jasno, da se bodo ob prenosu morebitno neporabljenih sredstev  v letu 2018 in kasneje 2019 lahko na tehnično izvedljivih projektih postavke pri omenjenih načrtovanih projektih povišali. Ob tem pa je pomembno izpostaviti, da se je najbolj kritičen odsek ceste iz Dolge Gore proti Ločam v preteklem letu ustrezno saniral, za kar sem si prizadevala od prvega ogleda stanja te ceste. Na sestankih na ministrstvu sem od pristojnih služb izrazila jasna pričakovanja krajanov Ponikve in Dolge Gore, da bo omenjena cesta do pričetka rekonstrukcijskih del deležna večjega obsega vzdrževalnih del, saj vsi vemo, da je na določenih delih to še kako nujno potrebno.

Morda se vsi problemi ne rešujejo tako hitro, kot bi si želeli, a je stanje naših cest v vseh slovenskih občinah podobno ter nujno potrebno obnovitev. Veliko moramo še postoriti, toda glede na to, da je vlada razvoj infrastrukture opredelila kot prioriteto, verjamem, da se bo dinamika gradnje ter obnavljanja cest v naši občini nadaljevala in s skupnim prizadevanjem z vodstvom Občine Šentjur dobila še dodatne pospeške. (Anita Koleša)