Osnovna šola Dobje na Danskem

04.07.2018, 19:23, Vid Palčnik
414 ogledov
Foto galerija5 slik

Dobje, 1. 7. 2018 – V okviru projekta Erasmus+: KA1, v katerem je sodelovala tudi OŠ Dobje, so se dve učiteljici OŠ Dobje, Magda Doberšek in Špela Rezar ter vzgojiteljica vrtca Dobje, Nina Škoberne, od 28. 5. do 1. 6. 2018, udeležile opazovanja vzgojno – izobraževalnega procesa na OŠ Nydamskolen in v vrtcu Nydam Bornehus na Danskem.

Pod okriljem zastavljenih ciljev projekta so pridobile vpogled v obstoječi danski izobraževalni sistem in neposredno učiteljevo delo ter  nove strokovne izkušnje, didaktična in metodološka izobraževalna znanja.  Primere dobrih praks želijo prenesti v svoje nadaljnjo poklicno delo, ki se bo izkazovalo v kakovostnejšem izvajanju učnega procesa v šoli in  dnevnih aktivnostih v vrtcu v okviru dnevne rutine.

Pozitivno so bile presenečene nad stopnjo zaupanja med otroki, pedagoškimi delavci in starši. Namreč, že ob prihodu so jih v šolo in vrtec pričakala odprta vrata, ki so jih toplo povabila naprej.  Poudariti želijo, da je na Danskem prosta igra domena v vrtcu in tudi kasneje v osnovnošolskem izobraževanju. Prevladuje igra z nestrukturiranim materialom, s katero  želijo spodbuditi razvijanje otrokove ustvarjalnosti in neomenjevanje otroške domišljije. Notranja motivacija vsakega posameznika predstavlja vodilo za učenje, ki je podprto z razvijanjem samostojnosti in odgovornosti od predšolskega obdobja dalje. Za zagotovitev zdravja so otroci v šoli in vrtcu bosi. Učenci se srečajo s prvimi numeričnimi ocenami šele v 8. razredu. Kot zanimivost naj izpostavimo, da učenci po vsaki lekciji izpolnijo lestvico počutja. Na ta način učitelji dobijo informacijo o izvajanju svojega dela in počutju učencev. Vse to pripomore k večji umirjenosti učencev in učiteljev ter prijetnemu vzdušju.

V okviru projekta so učiteljice prav tako urile svoje kompetence tujega jezika (angleščina) ter se srečale z osnovami danščine in nemščine, kar je prav tako doprineslo k njihovemu osebnostnemu razvoju. (M. D.)