Avto Krka

Prejeli smo: Morala vodilne stranke SMC oziroma koga so volili volivke in volivci

25.11.2017, 16:23, Jure Godler
602 ogledov

V preteklih dneh je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala razprava in glasovanje o proračunskih sredstvih za prihodnji dve leti, torej za leto 2018 in za leto 2019.

Poslanka SDS Jelka Godec je k predlogu proračuna tako za leto 2018 kot za leto 2019 predložila dva amandmaja. Vladi RS oziroma Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije je predlagala, da nameni 300.000,00 € v letu 2018 in 600.000,00 € v letu 2019 za rekonstrukcije regionalne ceste Ponikva–Dolga Gora–Loče, ki je vključena v proračun RS že od leta 2008. Minister za infrastrukturo je preko odgovorov na poslanska vprašanja Jelke Godec obljubljal, da se bo projekt obnove začel v letu 2017. Vendar se to ni zgodilo. Zato je Godčeva za prihajajoči dve leti želela, da Vlada Republike Slovenije priskrbi dodatnih 900.000,00 €, s katerimi se bodo obnovitvena dela na tem odseku regionalne ceste lahko pričela.

Vlada RS pa je poslanki odgovorila, da sta amandmaja sicer izvedljiva, vendar jih vlada zavrača, ker bodo v letu 2018 sredstva raje namenili za plače in materialne stroške Generalnega sekretariata vlade. V letu 2019 pa bo Vlada Republike Slovenije predlaganih 600.000,00 €, ki bi se namenili za rekonstrukcijo zgoraj omenjene regionalne ceste, namenila Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije.

Največja anomalija ter absurd pa je glasovanje o omenjenih amandmajih Anite Koleša iz Šentjurja, ki je poslanka Stranke modernega centra. Anita Koleša je za zgoraj obrazložen amandma k proračunu RS za leto 2018 glasovala kvorum, med tem ko je poslanec SMC iz Maribora glasoval ZA, prav tako pa so predlog podprli vsi poslanci SDS, NSi in Nepovezani poslanci. Pri amandmaju k proračunu za leto 2019 pa je ta ista poslanka glasovala proti. Poslanka Koleša pa je na tem mestu tako rekoč izdala lastno lokalno okolje, ker ni glasovala za predloge, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju lokalnega okolja.

V nadaljevanju je potrebno poudariti, da so poslanci SDS k predlogu proračuna za leti 2018 in 2019 vložili amandma, s katerim bi vlada vsako leto namenila dodatnih 2.000.000,00 € za gasilce. Za dobro pripravljenost gasilcev je ključno, da se zagotovi ustrezne kadrovske in materialne pogoje. A koalicija (SMC, DeSUS in SD) pri 10-milijardnem letnem proračunu tako v letu 2018 in letu 2019 ni zmogla toliko morale, da bi ta amandma podprla. Za podporo k predlogu so zmanjkali trije glasovi. Anita Koleša je tudi temu amandmaju nasprotovala in glasovala PROTI, ker mogoče meni, da v občini Šentjur gasilci nimajo potreb po dodatni opremi in plačilu njihovega dela.

Največja anomalija koalicije pa je glasovanje o amandmaju za proračun za leto 2018, ki so ga vložili Nepovezani poslanci, da bi vsi upokojenci ne glede na višino pokojnine že v letu 2018 dobili izplačilo za letni dodatek, ker so v preteklih letih nosili največje breme finančne krize. Koalicija, predvsem poslanci poslanske skupine DeSUS, katerih so polna usta obljub do upokojencev, predvsem predsednika DeSUS-a Karla Erjavca, so glasovali PROTI. Tako se torej DeSUS zavzema za upokojence, tako rekoč s figo v žepu. Kot pa kažejo izidi glasovanja, tudi poslanka Anita Koleša meni, da si dodatka za rekreacijo ne zaslužijo vsi upokojenci, saj je glasovala PROTI. V SDS-u so amandma brez pomislekov podprli, kljub temu, da so ga predlagali Nepovezani poslanci in tako še enkrat dokazali, da so stranka konsenza in jim ni vseeno za slovenske državljane.

Zatorej drage volivke in volivci, naslednjič svoj glas oddajte preudarno in za prave ljudi, ki bodo vaš glas po pomoči podprli in ne zatrli.