PUC

Programi Centra za krepitev zdravja tudi na Mestnem trgu

05.06.2018, 07:34, Jure Godler
239 ogledov
Foto galerija4 slik

Šentjur, 4. 6. 2018 – Župan mag. Marko Diaci je danes podpisal pogodbo za ureditev prostorov za Center za krepitev zdravja, ki bo po prenovi deloval tudi na Mestnem trgu. Programe centra že uspešno izvaja Javni zavod Zdravstveni dom Šentjur.

Občina Šentjur je za investicijo v prenovo prostorov na Mestnem trgu 5-9 na razpisu uspešno pridobila sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako bo v naslednjih tednih na javnem razpisu izbran izvajalec del, podjetje GES d.o.o. Celje, s katerim je bila danes podpisana pogodba, v objektu uredil večnamenski prostor s sanitarijami ter garderobami, dve pisarni, hodnik in čajno kuhinjo. Nato bo s svojim delovanjem na Mestnem trgu lahko pričel delovati Center za krepitev zdravja. Župan mag. Marko Diaci je ob podpisu izrazil prepričanje, da je vlaganje v zdravstveno preventivo ključnega pomena, ter da bodo občanke in občani z novo lokacijo in proaktivnim pristopom izvajalcev delavnic ter svetovanj pridobili pomembnega partnerja v skrbi za lastno zdravje. »Sodelovanje z Zdravstvenim domom Šentjur je v vseh pogledih zelo dobro, zato smo se odločili za nov skupni korak, kar bo gotovo velika pridobitev za vse naše občane,« je med drugim povedal župan. Vrednost investicije znaša 167.000 evrov, dela pa naj bi bila končana do septembra letos.

S centrom med ljudi, v njihova okolja

Podlaga za prijavo občine na razpis, iz katerega bo črpala sredstva, je bilo predhodno uspešno kandidiranje JZ ZD Šentjur na razpisu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«, pri čemer je bil naš zavod med 25 zdravstvenimi domovi v državi, kjer se področje preventive širi in nadgrajuje. Center za krepitev zdravja tako že deluje v okviru ZD Šentjur, za kar so zaposlili dodatne kadre – medicinsko sestro, zdravstvenika, dietetičarko, psihologinjo in kineziologinjo. Skupaj nudijo širok nabor strokovnih znanj in praks za krepitev zdravja. Kot je poudarila direktorica JZ ZD Šentjur Melita Tasić-Ilić, dr. med., so dejavnosti namenjene predvsem zdravim občanom, da bi čim bolj ohranjali svoje zdravje. »Glavni namen centra je priti do ljudi, torej preden pacienti pridejo do nas, želimo mi do njih, ko še lahko skupaj naredimo čim več za osveščanje in zdrav način življenja. To pomeni, da bodo naši zdravstveni delavci šli med ljudi, v delovne organizacije, vrtce, šole, krajevne skupnosti, društva in ljudi nagovarjali v njihovem okolju,« je povedala Tasić-Ilićeva.

Delovanje Centra za krepitev zdravja je predstavila vodja zdravstveno-vzgojnega centra Nuša Leskovar, ki je poudarila, da center izvaja programe, ki so del nacionalne strategije, hkrati pa bodo v praksi in na terenu ugotavljali, katere potrebe so še v lokalnem okolju in katere preventive bi veljalo razvijati. »Nadgradili bomo preventivne preglede za otroke in mladostnike, izvajali integrirano preventivo kroničnih bolezni na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, vključili ranljive osebe v preventivno zdravstveno varstvo in vzpostavili Lokalno skupino za krepitev zdravja po modelu skupnostnega pristopa,« je naštela Leskovarjeva. Tako si lahko naši občani obetajo zelo raznoliko dejavnost – lahko se bodo vključili v svetovalnico za zdrav življenjski slog (gibanje, prehrana, sladkorna bolezen, hujšanje), svetovalnico za tvegana vedenja (opuščanje kajenja), svetovalnico za duševno zdravje (depresija, tesnoba, stres), na voljo pa bo tudi veliko temeljnih izobraževanj s preverjanjem telesne pripravljenosti in meritvami krvnih vrednosti. Programi se bodo po potrebi širili, dodajali in prilagajali. (vir: Občina Šentjur)