Silva Koželj postala šentjurska podžupanja

27.02.2019, 17:08, Jure Godler
522 ogledov
Silva Koželj je nova podžupanja občine Šentjur

Šentjur, 26. 2. 2019 – Župan občine Šentjur mag. Marko Diaci je na tretji redni seji imenoval Silvo Koželj za novo podžupanjo. Z mandatom bo podžupanja uradno nastopila s 1. marcem. Zadolžena bo za spremljanje delovanja neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (javni skladi, javni zavodi, pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva, med drugim pa bo njena naloga tudi koordinacija Dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur za leti 2020-2030 in ostale naloge, ki jih bo dodelil župan. “Počaščena sem, da bom kot predstavnica starejše populacije generacije upokojencev s svojim znanjem in izkušnjami lahko v pomoč vam pri vodenju Občine Šentjur. Hkrati pa želim in pričakujem uspešno sodelovanje z občinskim svetom in z vsemi njegovimi organi in zaposlenimi v službah občinske uprave.”

Podžupanja bo s svojimi izkušnjami v pomoč županu pri vodenju občine.

Jure Godler