PUC

Srebrni znak Slovenia green doma, v Šentjurju

30.05.2018, 07:04, Jure Godler
314 ogledov
Foto galerija6 slik

Cerkno, 28. 5. 2018 – V Cerknem so bili podeljeni znaki Slovenija Green, med dobitnicami je bila tudi Občina Šentjur, s tem je potrdila svojo zavezanost trajnostnemu razvoju turizma.

Drugi Zeleni dan slovenskega turizma, ki sta ga organizirala Slovenska turistična organizacija in Konzorcij Slovenia Green, je gostila Občina Cerkno. Zvrstile so se številne predstavitve in izobraževanja o pomenu ohranjanja narave za razvoj turističnih produktov, kot je astroturizem, trendov na področju trajnostnega turizma in razvoja turistične ponudbe višje dodane vrednosti za 5* doživetja. Kot je bilo poudarjeno, Slovenija je danes ena najbolj trajnostnih držav na svetu, kar potrjujejo tudi ugledne nagrade na globalni ravni, med njimi uvrstitev med 10 najbolj odličnih trajnosti zavezanih destinacij na svetu letos in prestižno priznanje National Geographic World Legacy Award lani.

Na osrednjem dogodku trajnostnega turizma Slovenije je 15 destinacij, med njimi Občina Šentjur, in 11 ponudnikov še uradno prejelo potrditev za svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma. Z novimi prejemniki je v zeleni shemi skupno 64 imetnikov znaka Slovenia Green, od tega 37 destinacij, 22 ponudnikov, 3 parki in 2 turistični agenciji. Priznanje sta sprejeli vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini Šentjur Mateja Berglez in Vodja sektorja za razvoj turizma in podeželja na Razvojni agenciji Kozjansko Breda Retuznik. Podelitve so se udeležili predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar in predsednica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.

Zavezani trajnostnemu turizmu in skrbi za okolje

Kot je poudarila Breda Retuznik, je znak rezultat kontinuiranega, načrtnega teamskega dela občine Šentjur, Razvojne agencije Kozjansko, TIC Šentjur in številnih institucij in deležnikov v občini, ki udejanjajo začrtano pot v smeri trajnostnega turizma. »V občini Šentjur in Razvojni agenciji Kozjansko se zavedamo, da je trajnostni razvoj edina možna pot razvoja turizma , zato izvajamo in spodbujamo  aktivnosti , ki omogočajo boljše izkoriščanje potencialov za učinkovite trajnostne turistične produkte. Zelena shema slovenskega turizma kot certificiran sistem pri teh prizadevanjih tudi v prihodnje ostaja naše ključno in osrednje razvojno in promocijsko orodje na področju turizma.«

V Šentjurju se moramo zavedati in ceniti, da živimo v destinaciji prejemnici srebrnega znaka, to pomeni eni boljših destinacij v Evropi, na to moramo biti ponosni. Hkrati pa nas to tudi zavezuje,da se obnašamo trajnostno  in odgovorno v najširšem smislu v odnosu do narave, kulture in soljudi. (vir:sentjur.si)