Uredili bodo lokalno cesto Vrbno–Goričica

10.04.2018, 11:08, Jure Godler
437 ogledov
Foto galerija2 slik

Šentjur, 9. 4. 2018 – Po dolgi zimi se začenja sezona prenov cestnih odsekov, kjer ima Občina Šentjur več zastavljenih investicij. V prejšnjem tednu je bila podpisana pogodba za prenovo odseka ceste Vrbno–Goričica. Za izvedbo del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Tomgrad d. o. o. Olimje, ki bo cesto obnovilo predvidoma do konca letošnjega poletja. Obnavljal se bo odsek lokalne ceste Vrbno–Goričica od okrižišča z G2 proti kraju Goričica. Obnovljenih bo skupno 819 metrov ceste. Obstoječa cesta je dotrajana in močno poškodovana, v širino meri 3 metre, po prenovi bo razširjena na 4 metre.  Ob robu vozišča bo izvedena asfaltna mulda ali koritnica. Na zaledni strani vozišča ob asfaltni muldi se izvede utrjena berma, na zunanji strani vozišča pa se bo izdelala utrjena bankina. V sklopu ceste bo na novo urejeno vodovodno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Pogodbena vrednost del znaša slabih 430.000 EUR. (vir: Občina Šentjur)