14.2 C
Šentjur pri Celju
03/10/2023
sentjur.net

Mala občina s pestrimi talenti

Dobje, 18. 6. 2023 – Občina Dobje je s slavnostno sejo občinskega sveta obeležila svoj praznik. Ustanovljena je bila pred 24 leti in je danes na predzadnjem mestu lestvice občin po svoji velikosti, kljub svoji majhnosti – v njej biva okoli tisoč prebivalcev. Njihova prednost manjšega kraja je tesna povezanost in dobro medsebojno sodelovanje. Ob vsem tem se občinska uprava na čelu z županom močno zavzema za kvalitetno življenje občanov in dobre odnose med krajani.

Letošnjo slavnostno sejo je kot osrednji govornik odprl župan Občine Dobje Franc Leskovšek“Ob občinskem prazniku je priložnost, da se ozremo na prehojeno pot in pohvalimo z dosežki ter se s priznanji zahvalimo tistim občanom, ki so s svojim delom prispevali k razvoju občine,” je začel Leskovšek. Med drugim je poudaril njihovo marljivo delo, ki pa se kaže tudi na državnih lestvicah. V letošnjem letu so v Dobju začeli s polaganjem optičnega kabla, ki bi v Dobju odpravil motnje (bele lise) in bi prebivalcem omogočal boljše in kakovostne povezave s svetovnim spletom.

Priznanja župana Občine Dobje so prejeli:

ALJA SALOBIR – Alja se je v vseh letih izkazala kot vztrajna in marljiva. S svojo mirnostjo in empatijo je bila pomemben gradnik dobrih odnosov v razredu. Dejavna je bila v razredni skupnosti. S svojim delom se je vključevala tudi v življenje in delo na šoli, ter pripomogla k ugledu šole doma in v tujini. Na državnem tekmovanju je prejela srebrno priznanje iz znanja Vesele šole.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje DOROTEJA RAJH iz Brezja. Doroteja se je v vseh letih izkazala kot vztrajna in marljiva. Dejavna je bila v razredni skupnosti. Aktivno se je vključevala v reševanju razredne problematike in pripomogla k optimalnim rešitvam problemov. Bila je odlična športnica. Šolo je zastopala na državnem tekmovanju v smučanju, prejela je srebrno priznanje iz znanja Vesele šole.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje JULIJA JAZBEC iz Dobja. Julija je vsa leta šolanja dosegla odličen uspeh. Je izredno delovna, vestno opravlja dolžnosti ter je pripravljena samostojno in odgovorno sprejemati nove naloge ter izzive. Poskrbela je za pozitivno klimo v razredu. Sodelovala je v projektih z vidnimi uvrstitvami na državnem nivoju. Prejela je srebrno priznanje iz znanja Vesele šole in Razvedrilne matematike ter zlato priznanje iz logike – Logična pošast.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje MAJA FENKO iz Škarnic. Maja je v vseh letih šolanja dosegla odličen uspeh in se je izkazala kot vztrajna in marljiva učenka. Maja je bila aktivna pri delu razredne skupnosti, skrbela je za pozitivno klimo in sodelovala pri reševanju konfliktov. Prejela je srebrno priznanje iz znanja Vesele šole.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje TEA SELIČ iz Dobja. Tea je predlagana za priznanje zaradi njenih izjemnih učnih dosežkov. Je izredno delovna in vestno opravlja dolžnosti ter je pripravljena samostojno in odgovorno sprejemati nove naloge ter izzive. Vsa leta je dosegala odličen uspeh. Sodelovala je na tekmovanjih iz znanja, prejela je srebrno priznanje iz znanja Vesele šole in Razvedrilne matematike na državnem tekmovanju.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje ZALA TOVORNIK iz Dobja.  Njeno delo, znanja in komunikacija so bistveno pripomogla k ugledu šole doma in v tujini. Izkazala se je tudi pri vodenju prireditev na šoli. Vsa leta šolanja je dosegla odličen uspeh. Sodelovala je v številnih projektih, z vidnimi uvrstitvami na državnem nivoju. Prejela je srebrno priznanje iz znanja Vesele šole.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje KAJA LESKOVŠEK iz Dobja. Kaja ima izjemne učne dosežke. Prejela je srebrno priznanje iz znanja na državnem tekmovanju iz Vesele šole, Razvedrilne matematike ter tekmovanja Vzorci, zlato državno priznanje in 2. mesto v državi pa iz prostorski predstavljivosti Matemček  ter zlato priznanje in 1. mesto v državi na tekmovanju Strogo zaupno in ponovno na tekmovanju iz prostorski predstavljivosti Matemček. Za osvojena priznanja na matematičnem tekmovanju je prejela priznanje Diamantni kenguru.

Na predlog Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur in Osnovne šole Dobje je prejemnik priznanja župana Občine Dobje LUKA GUBENŠEK iz Završ. Luka blesti na glasbenem področju. Letos zaključuje šolanje na glasbeni šoli Skladateljev Ipavcev Šentjur in nadaljuje šolanje na umetniški gimnaziji v Celju. Skozi celotno glasbeno šolanje je posegal po najvišjih priznanjih na domačih in mednarodnih tekmovanjih – zadnji dve izstopata, saj je na mednarodnem tekmovanju v Beogradu in dve leti za tem na državnem tekmovanju Temsig osvojil LAUREAT- najvišje število točk v skupini in s tem prvo mesto, ter tako pokoril vso konkurenco. Glasbeno šolanje v Šentjurju je zaključil z izjemnim solo recitalom, del kateremu smo bili priča tudi danes. S strani glasbene šole je bil izbran za naj učenca v šolskem letu 2022/2023, in bo tako prejel občinsko priznanje tudi s strani Občine Šentjur.

Na predlog Osnovne šole Dobje je prejemnica priznanja župana Občine Dobje MATEJA TODOROVSKI iz Celja. Pred sedmimi leti je OŠ Dobje s prihodom Mateje Todorovski pripravila strateški načrt mednarodnih sodelovanj, začela navezovati mednarodne vezi, pridobila sredstva za mobilnosti tako učencev kot zaposlenih in uspešno sodelovala v osmih mednarodnih Erasmus + projektih. V vseh letih so s skupnimi močmi izvedli 185 mednarodnih mobilnosti, od tega 34 izobraževanj, 39 mobilnosti učencev, 6 poučevanj in 106 opazovanj pouka ali spremstva učencev na mobilnostih.

Za vmesno glasbeno popestritev je poskrbel nagrajenec Občine Dobje Luka Gubenšek ter otroški pevski zbor osnovne šole Dobje.

Priznanja Občine Dobje 2023

Priznanje Občine Dobje prejme HELENA VOLASKO iz Večjega Brda. Helena je zelo aktivna na vseh področjih javnega življenja v Občini Dobje. Že od mladosti je sodelovala pri delu Kulturnega društva Dobje, kjer je danes članica upravnega odbora. Bila je članica Občinskega sveta Dobje in različnih odborov, predstavnica občine v Svetu javnega zavoda Razvojne agencije Kozjansko, zadnja dva mandata je članica Nadzornega odbora občine. Aktivna je tudi v PGD Dobje, kjer je tajnica, članica upravnega odbora, predsednica Komisije za članice, članica Komisije za zgodovino, in nenazadnje mentorica ekipi mladincev, s katerimi dosega vidne rezultate na tekmovanjih. Sodeluje tudi na cerkvenem področju, saj poje v cerkvenem pevskem zboru, je članica Župnijskega pastoralnega sveta in katehetinja.

Priznanje Občine Dobje prejme MARTA JERMAN, dr. med. iz Ljubljane. Jermanova že vrsto let ob koncih tedna prihaja v Dobje, kjer sodeluje pri organizaciji kulturnega in verskega življenja. Je pomemben člen pri izvedbi oratorija, režira dramske igre in kulturne dogodke, kjer nastopa mladina. Sodeluje pri cerkvenem pevskem zboru, spodbuja in vodi skupine animatorjev, birmancev in ministrantov. Je tudi vodja ženske skupine. Z njeno pomočjo se ohranja versko življenje in vrednote.

Priznanje Občine Dobje prejme PETER FRECE iz Škarnic. Frece se že vrsto let udejstvuje na različnih področjih v občini Dobje. Zadnja leta igra pomembno vlogo na kulturnem področju, saj je šesto leto predsednik Kulturnega društva Dobje, ki organizira tradicionalno prireditev Pokaži kaj znaš, letos že 50. zapovrstjo. Sodeluje pri kulturnih in ostalih prireditvah v organizaciji občine in drugih društev. Poleg tega je režiser dramskih iger, prostovoljni gasilec, glasbenik, ki ponosno predstavlja svoj rodni kraj blizu in daleč. V letu 2018 je vas Škarnice dočakala modernizacijo ceste, za katero je v veliki meri zaslužen tudi g. Frece. V preteklosti je bil dva mandata občinski svetnik in član odbora za kmetijstvo ter okolje in prostor, v tem mandatu pa je član odbora za negospodarske dejavnosti. Vsako leto sodeluje pri organizaciji čistilne akcije v občini in poskrbi za odvoz smeti.

S podeljenimi priznanji so zaključili slavnostno prireditev in nadaljevali slavje v avli kulturnega doma Dobje. (Tjaša Ferlež)

Sorodne novice

Proslavili praznik Krajevne skupnosti Blagovna

Jure Godler

Podelili priznanja dobjanskim odličnjakom

Jure Godler

Prva konstitutivna seje dobjanskega občinskega sveta

Jure Godler

Predsednik ZKD Slovenije na okrogli mizi o kulturi

Jure Godler

DOBJE: Leskovšku četrti mandat, kdo bo sedel v občinskem svetu?

ViP

Leskovšek po četrti mandat na čelu Dobja

ViP
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več