-0.9 C
Šentjur pri Celju
27/01/2021
sentjur.net

O zdravstvu, poplavni varnosti in cestnih povezavah

Šentjur, 10. 5. 2017 – Župan mag. Marko Diaci je gostil obiske ministrov ter aktivnosti v okviru obiska Vlade RS v Savinjski regiji.  Z ministroma Petrom Gašperšičem in Ireno Majcen je podpisal listine za nadaljevanje aktivnosti pri izgradnji navezovalne ceste ter protipoplavnih ukrepov.

Zdravstveni dom Šentjur je drugi dan vladnega regijskega obiska v Savinjski regiji je obiskala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Na pogovorih so izpostavili zlasti pomanjkanje zobozdravnikov ne le v tem kraju, ampak na širšem območju. Tema pogovora v ZD Šentjur je bila nova ureditev koncesij v okviru novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je vlada že potrdila, konec maja pa se začne razprava tudi v Državnem zboru.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je v sredo, 10. maja, med drugim ogledal tudi odsek ceste Planina – Sevnica, na nujnost sanacije in asfaltiranja Občina Šentjur ves čas opozarja. Kot so zapisali na spletni strani ministrstva, je za makadamski del izdelana izvedbena projektna dokumentacija ter investicijski program, gradnja pa naj bi se letos nadaljevala na celotnem še neasfaltiranem odseku.

Podpis pogodb

V popoldanskih urah je ministra z direktorjem Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka in strokovnimi sodelavci na občini sprejel župan mag. Marko Diaci. Srečanja na občini se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, prav tako v spremstvu direktorja Direkcije RS za vode Tomaža Prohinarja s sodelavci. Sledil je podpis pogodb; župan je z okoljsko ministrico podpisal Sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – fazi C in D.  Z ministrom dr. Gašperšičem pa sta podpisala Protokol o sodelovanju pri izgradnji navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, 1. in 2. etapa.

Kot je poudaril župan mag. Marko Diaci, gre za korake naprej v projektih, za katere si občina že dolga leta prizadeva in so izjemnega pomena tudi širše – v primeru protipoplavnih ukrepih na Voglajni se večja poplavna varnost zagotavlja tudi gorvodno in dolvodno proti Štoram in Celju, navezovalna cesta Dramlje–Šentjur pa ne bo pomenila le razbremenitve za središče Šentjurja ampak za lažji prometni tranzit iz avtocestnega sistema proti celotnem Kozjanskem in Obsotelju ter hrvaški meji, proti Sevnici in dalje proti Posavju. Ministrica Irena Majcen je poudarila dobro sodelovanje z občino pri načrtovanju in izvajanju vodnogospodarskih ukrepih, predvsem njeno aktivno vlogo, napovedala je nadaljevanje del glede na projektirane faze že v letošnjem letu, pa vse do 2020. Minister dr. Peter Gašperšič se je osredotočil na razvojni potencial lokalne skupnosti in subregije, ter izrazil prepričanje, da bo navezovalna cesta ponudila nove potenciale in priložnosti tem krajem. Sporazum in protokol sta bila podpisana obenem, saj se prekrivata na zelo pomembni točki – gradnji zadrževalnika visokih voda v Črnolici.

Po podpisu sporazuma se je ministrica Irena Majcen s strokovnimi sodelavci na terenu seznanila z do sedaj izvedenimi protipoplavnimi ukrepi v Občini Šentjur ter si ogledala območja, kjer so načrtovane naslednje faze vodno-gospodarskih ukrepov.

Korak bliže

Kaj je vsebina obeh dokumentov oziroma kaj prinaša podpis ob vladnem obisku?

Sporazum o sofinanciranju Protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – fazi C in D – pomeni nadaljevanje faznih del za poplavno varnost, za katero je bilo že veliko narejenega ob dobrem sodelovanju. Spomnimo; fazo A je Občina Šentjur že izvedla ob urejanju Industrijske cone Šentjur – jug 2; fazo B je izvajala v letih 2013–2015, v okviru podfaz B1, B2 in B3 so bili izvedeni ob sofinanciranju takratnega ministrstva za kmetijstvo in okolje (vrednost projekta 2,6 mio evrov, sofinanciranje iz vodnega sklada cca. 2 mio evrov). Podfazi B1 in B2 sta obsegali predvsem posege ob strugi Voglajne (vključno s sanacijo mostu) – z gradnjo protipoplavnih zidov in nasipov, ti pa so se gradili tudi v okviru podfaze B3 še ob Kozarici oz. pritoku v Voglajno, med obrtno in stanovanjsko cono ter OŠ in vrtec Hruševec. Urejeno je bilo tudi korito Kozarice za njeno boljšo pretočnost, narejena pa je bila inundacija oziroma nadomestni širši most. Občina ima pripravljene projekte nadaljnjih faz protipoplavnih ukrepov. V  podpisanem sporazumu z Ministrstvom za okolje in prostor oziroma Direkcijo RS za vode sta obravnavani fazi C in D, pri čemer faza C zajema ukrepe na pritokih Voglajne (Hudičev graben, Kozarica in Slomščica) , faza D pa izgradnjo suhega zadrževalnika voda Črnolica. Ta zadrževalnik je predviden tudi v okviru izgradnje navezovalne ceste. Skupna ocenjena vrednost obeh faz, C in D, znaša slabe 4 milijone evrov.

Protokol o sodelovanju pri izgradnji obvoznice Dramlje-Šentjur I. in II. etapa je podpisan s ciljem razmejitve in opredelitve potrebnih aktivnosti med Direkcijo RS za infrastrukturo in občino s ciljem odkupa potrebnih zemljišč v letu 2019 in izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca v letu 2020, so zapisali na ministrstvo za infrastrukturo. Kronologija prizadevanj za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur segajo že več kot desetletje v preteklost, Občina Šentjur je v skladu z dogovori izvedla vse svoje obveznosti že oktobra 2011, ko je traso ter zadrževalnik visokih voda Črnolica oktobra 2011 uspešno umestila v prostor.  Financiranje navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih vod Voglajne bo razdeljeno med Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občino Šentjur. Ocena investicijske vrednosti na podlagi trenutno izdelanih strokovnih podlagah je ocenjena na cca. 74 milijonov EUR. Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti še projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD in projekt za izvedbo – PZI), potem sledi parcelacija ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči.  (vir: Občina Šentjur)

Sorodne novice

Prejeli smo: Po premieru, si je muzej ogledal še minister

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več