18.9 C
Šentjur pri Celju
13/08/2022
sentjur.net

Kdaj do primerne infrastrukture za pešce in kolesarje v Dobju?

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Občine Dobje se je sestal na 7. redni seji v četrtek, 24. 2. 2022. Sprejeli so letni načrt dela, prevetrili vse segmente prometne varnosti v predlogu proračuna Občine Dobje ter obravnavali aktualno tematiko. Po seji SPV je potekala redna seja občinskega sveta, na kateri se je predsednica SPV vzdržala glasovanja potrjevanja proračuna za leto 2022 iz razloga nezadostnih sredstev za namen infrastrukture za pešce in kolesarje v Dobju.

NALOGE ZA LETO 2022

Sklepčen SPV je sprejel letni načrt dela, pri katerem izstopajo naslednje naloge:

  • redno spremljanje in izvajanje državnih akcij ter naročanje materiala za OŠ Dobje,
  • udeleževanje strokovnih seminarjev,
  • spremljanje javnega poziva lokalnim skupnostim Javne agencije RS za varnost prometa ter priprava projektne dokumentacije za prijavo na morebitne aktualne razpisane aktivnosti,
  • izvedba akcije Alkohol z OŠ Dobje in PP Šentjur, v sklopu katere bodo razdeljeni alkotesterji in preventivno gradivo,
  • sodelovanje z Direkcijo za ceste glede namestitve novih znakov šolskih poti in druge problematike ob regionalki,
  • priprava intervjuja v okviru akcije 40 dni brez alkohola,
  • sodelovanje pri pripravi in pregledu šolskih poti pred začetkom šolskega leta.

Člani so se seznanili, da so kolesarski izpiti bili že izvedeni v začetku šolskega leta, v okviru OŠ Dobje pa potekajo vseskozi akcije, zadnja izvedena je bila v sklopu delitve gradiva (odsevnih trakov in letakov) za akcijo Bodi viden, bodi previden. Potrdili so tudi sredstva za delovanje SPV v predlogu proračuna 2022 v višini 550 eurov. 

AKTUALNA PROBLEMATIKA

Člani SPV so zaznali problematiko varnosti v cestnem prometu ter predlagali izboljšave v segmentu urejanja bankin ter urejanja in čiščenja cestišča po koncu zime, saj nanosi na cestišču predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, nasploh pa za kolesarje ter motoriste. Izpostavili so nujnost zagotavljanja sredstev v proračunu za namen čiščenja in košnje rastja ob lokalnih cestah, sploh pa na trasah šolskega kombija in avtobusa. Poudarili so tudi nujnost čiščenja nove pešpoti ob regionalni cesti v zimskem času. SPV je obravnaval pobudo Sveta staršev Osnovne šole Dobje  in sveta staršev Enote vrtec Dobje glede zagotavljanja višjih sredstev proračuna na postavki 13028 Pešpoti, ki so v fazi javne obravnave proračuna predlagali povečanje zneska za izvedbo projekta izboljšanja prometne varnosti iz 10.000,00 eur na 30.000,00 eur in posledično začetek  priprave projektne dokumentacije in odkup zemljišč, po katerem bodo varne poti potekale.

ELABORAT KOT NABOR UKREPOV ZA NADALJNJE IZBOLJŠAVE VARNIH ŠOLKSIH POTI IN POVRŠIN ZA PEŠCE

Iz elaborata presoje varnosti cest  občini Dobje, ki ga je po uspešni prijavi SPV Dobje na Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa oktobra 2020  pripravil mag. Andrej Cvar, je razvidno, da je  pravkar končana ureditev pločnika ob regionalni cesti samo del nujnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v naši občini. Iz navedenega elaborata, ki predstavlja na Občino Dobje nabor ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, izhaja, da poteka skozi Občino Dobje državna regionalna cesta R2/424, ki v smeri sever-jug razpolavlja območje občine.

Cesta R2/424 je namenjena izključno za motorni promet in zaradi količine prometa, strukture prometa, prevelikih voznih hitrosti in zaradi cestnih elementov (širin, neurejenih bankin, ureditve obcestnega prostora, premajhne preglednosti, …) je državna cesta prenevarna za pešce in kolesarje. Zaradi tega dejstva, pešcem/kolesarjem in predvsem šolarjem ni omogočen dostop do osnovne šole.

Za zagotovitev varnega dostopa pešcev iz naselij in zaselkov občine Dobje do središča naselja in do osnovne šole, je potrebno ob regionalni cesti R2/424 na delu, kjer se priključi na državno cesto večina lokalnih cest, zagotoviti izvedbo vsaj enostranskega hodnika. Ta mora biti širine vsaj 2.50 m, da omogoča tudi vožnjo kolesarjev. Hodnik je lahko neposredno ob državni cesti, s potrebnim varnostnim odmikom ali v neposredni bližini ceste. Na ključnih mestih, kjer je potreba po prehajanju pešcev (lokalni priključki in avtobusna postajališča) je potrebno izvesti varne prehode pešcev, z osvetlitvijo, omejitvami hitrosti na R2 in opozorilno talno in vertikalno signalizacijo…

Ker občinski svet Občine Dobje ni odobril povišanja sredstev za namen projektne dokumentacije za pešpoti, se je predsednica SPV protestno vzdržala potrjevanja proračuna Občine Dobje za leto 2022, saj je mnenja, da pogajanja trajajo že celo desetletje, pa vendar ni zaznati motivacije za izboljšanje stanja. (Natalija Plemenitaš Fuchs, predsednica SPV Občine Dobje)

Sorodne novice

Pokaži kaj znaš je valilnica talentov

Tjaša Ferlež

Že drugi defibrilator v Dobju – tokrat v vasici Ravno

Tjaša Ferlež

V Dobju alkotesterje delili voznikom

Jure Godler

Sedem gradbenih parcel za dobjansko podjetništvo

Jure Godler

Ne samo 40 dni, brez alkohola že več kot 40 let!

Jure Godler

V Dobju s sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«

Natalija Plemenitaš Fuchs
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več