18.7 C
Šentjur pri Celju
04/07/2022
sentjur.net

»Hvala gasilcem za plemenite geste«

 

Majda Rezec

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Večje aktivnosti so potekale še v oktobru, ob mesecu požarne varnosti, v novembru pa so se delovni člani odpravili na strokovno ekskurzijo. Hladin je na koncu dodal še nekaj informacij v vezi s pripravami za gradnjo gasilskega doma in po razrešnici gradbenega odbora tokrat predstavil novega, katerega naloga bo priprava nove idejne zasnove, pridobitev dokumentacije za gradnjo ter priprava finančnega načrta. Na koncu se je vsem zahvalil za vso podporo, zaupanje in gasilstvu podarjen prosti čas.

Reševali življenja in imetja

Iz poročila poveljnika PGD Planina Ludvika Tonjka je bilo razvidno, da so v lanskem letu morali na intervencije kar enajstkrat. Dvakrat so reševali obolelo osebo in ob tem pomagali reševalcem pri prevozu s helikopterjem v bolnišnico, klicali so jih na pomoč pri obteženi strešni konstrukciji zaradi teže snega, gasili požar na kmetijski in gradbeni mehanizaciji, junija so priskočili na pomoč pri odpravljanju posledic neurja v občini Črnomelj, 5. julija pa so v enem večeru po razbesneli naravi morali pomagati kar petim gospodinjstvom. Novembra so pomagali še ujetemu vozniku na cesti v gradnji Planina-Sevnica. V lanskem letu so izvedli tudi kar 4 gasilske taktične vaje.

 

Ko je noč klicala na pomoč

Poročilo je podala še komisija za delo z mladimi, ki je pohvalila dobro sodelovanje s tamkajšnjo šolo. V njihovih vrstah so prizadevne tudi članice, kar je bilo tudi razbrati iz poročil, poleg tega, da so nepogrešljive na domačih prireditvah, so uspešne tudi v tekmovanjih. Lani so posegle po najvišjih rezultatih. Poročilo je podala tudi komisija za veterane. Za prizadevanja, dosežke in uspehe so podelili številna priznanja, v nove vrste pa sprejeli več kot ducat novih članov.

Navzoče je nagovoril župan občine Šentjur mag. Marko Diaci, ki je čestital dobitnikom priznanj in vsem prizadevnim gasilcem za dobro organizacijo največje krajevne prireditve, Angelske nedelje. Istočasno pa dodal, da se lahko letos veselijo modernizirane ceste Planina-Sevnica. »Naše sodelovanje je na visokem nivoju, v imenu občank in občanov se zahvaljujem za pomoč pri naravnih nesrečah, s katerimi se vse pogosteje soočamo,« je med drugim izpostavil župan lanskoletno posredovanje in požrtvovalnost planinskih gasilcev na več domačijah v kraju.

Tudi poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok je pohvalil lepo sodelovanje, predstavil vse aktivnosti, ki bodo potekale v krajih naše občine in sodelovanje na nekaterih gasilskih dogodkih izven nje. OZ sta pozdravila tudi predsednik KS Planina pri Sevnici Jurij Hladin in predstavnik PP Šentjur Dani Škoberne. Sledilo je še nekaj pozdravov predstavnikov sosednjih gasilskih društev ter domačih, srečanje pa so nadaljevali še ob hrani in pijači, ob tem pa še marsikatero rekli. 

Majda Rezec

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Uradno srečanje se je začelo s slovensko in gasilsko himno v izvedbi članov  Moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici. Nato so se z minuto molka poklonili lani preminulima članoma Emilu Pušniku in Ferdu Žagarju. Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil Darko Bobek, je sledilo poročilo predsednika Andraža Hladina»Prostovoljstvo je tisto, kar nas druži, povezuje in nam daje notranje zadovoljstvo. Je tisto, kar človeka osrečuje,« je s temi besedam začel Hladin in dodal, da so bili z realizacijo zastavljenih ciljev v lanskem letu zadovoljni. Že meseca marca so bili organizatorji srečanja članic GZ Šentjur, dan kasneje pa je potekal volilni občni zbor, ki pa v vodstvu ni prineslo večjih sprememb. Hladin pa je na lanski skupščini GZ Šentjur postal izvoljen tudi za podpredsednika GZ Šentjur, poveljnik Ludvik Tonjko pa kot pomočnik poveljnika GZ Šentjur za tehniko.

S pokali domov

Aprila in maja so bili vpeti bolj v domače družabno življenje. Postavili so mlaj, na Florjanovo pa že petindvajsetič razveseljevali krajane s pesmijo od hiše do hiše. Z nabranimi darovi pa so po Florjanovi maši vse obiskovalce pogostili.

V sredini maja je potekal kongres Gasilske zveze Slovenije, katerega so se  udeležili tudi štirje planinski gasilci. Že meseca maja pa so začeli s pripravami na tekmovanja. »Tekmovanje GZ Šentjur je preteklo leto potekalo v Gorici pri Slivnici, z njega pa smo se vrnili s tremi pokali in z željo, da se nam to leto na tekmovanju gasilske zveze ponovno pridružijo starejši gasilci in gasilke,« ob tem Hladin izrazi željo. Konec junija so priskočili na pomoč Prosvetnemu društvu Zarja iz Šentvida ob praznovanju njihove 110-letnice delovanja.

Spomladi so se lotili zamenjave dotrajane peči za peko pršjač. Kot pove Hladin, je bila peč stara že več kot 40 let in več kot potrebna zamenjave. S pomočjo številnih podpornikov je na Angelsko nedeljo zadišalo po pršjačah že iz nove peči. Sicer pa je ta množična prireditev, ki jo pripravijo člani PGD Planina pri Sevnici, vedno bolj prepoznavna in obiskana in je, po besedah Hladina, ponos ne le kraju, temveč celi šentjurski občini.

Večje aktivnosti so potekale še v oktobru, ob mesecu požarne varnosti, v novembru pa so se delovni člani odpravili na strokovno ekskurzijo. Hladin je na koncu dodal še nekaj informacij v vezi s pripravami za gradnjo gasilskega doma in po razrešnici gradbenega odbora tokrat predstavil novega, katerega naloga bo priprava nove idejne zasnove, pridobitev dokumentacije za gradnjo ter priprava finančnega načrta. Na koncu se je vsem zahvalil za vso podporo, zaupanje in gasilstvu podarjen prosti čas.

Reševali življenja in imetja

Iz poročila poveljnika PGD Planina Ludvika Tonjka je bilo razvidno, da so v lanskem letu morali na intervencije kar enajstkrat. Dvakrat so reševali obolelo osebo in ob tem pomagali reševalcem pri prevozu s helikopterjem v bolnišnico, klicali so jih na pomoč pri obteženi strešni konstrukciji zaradi teže snega, gasili požar na kmetijski in gradbeni mehanizaciji, junija so priskočili na pomoč pri odpravljanju posledic neurja v občini Črnomelj, 5. julija pa so v enem večeru po razbesneli naravi morali pomagati kar petim gospodinjstvom. Novembra so pomagali še ujetemu vozniku na cesti v gradnji Planina-Sevnica. V lanskem letu so izvedli tudi kar 4 gasilske taktične vaje.

 

Ko je noč klicala na pomoč

Poročilo je podala še komisija za delo z mladimi, ki je pohvalila dobro sodelovanje s tamkajšnjo šolo. V njihovih vrstah so prizadevne tudi članice, kar je bilo tudi razbrati iz poročil, poleg tega, da so nepogrešljive na domačih prireditvah, so uspešne tudi v tekmovanjih. Lani so posegle po najvišjih rezultatih. Poročilo je podala tudi komisija za veterane. Za prizadevanja, dosežke in uspehe so podelili številna priznanja, v nove vrste pa sprejeli več kot ducat novih članov.

Navzoče je nagovoril župan občine Šentjur mag. Marko Diaci, ki je čestital dobitnikom priznanj in vsem prizadevnim gasilcem za dobro organizacijo največje krajevne prireditve, Angelske nedelje. Istočasno pa dodal, da se lahko letos veselijo modernizirane ceste Planina-Sevnica. »Naše sodelovanje je na visokem nivoju, v imenu občank in občanov se zahvaljujem za pomoč pri naravnih nesrečah, s katerimi se vse pogosteje soočamo,« je med drugim izpostavil župan lanskoletno posredovanje in požrtvovalnost planinskih gasilcev na več domačijah v kraju.

Tudi poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok je pohvalil lepo sodelovanje, predstavil vse aktivnosti, ki bodo potekale v krajih naše občine in sodelovanje na nekaterih gasilskih dogodkih izven nje. OZ sta pozdravila tudi predsednik KS Planina pri Sevnici Jurij Hladin in predstavnik PP Šentjur Dani Škoberne. Sledilo je še nekaj pozdravov predstavnikov sosednjih gasilskih društev ter domačih, srečanje pa so nadaljevali še ob hrani in pijači, ob tem pa še marsikatero rekli. 

Majda Rezec

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Šentvid pri Planini, 9. 2. 2018 – V soboto so se v dvorani Kulturnega doma  v Šentvidu pri Planini zbrali gasilci PGD Planina pri Sevnici na svojem 126. rednem letnem občnem zboru. V zavedanju, da je gasilstvo eno  najpomembnejših dejavnosti v kraju, so planinski gasilci tudi lani prispevali veliko angažiranosti v dobrobit krajanov, njihovih imetij, kar navsezadnje vodi v uspeh društva in v prid lastnega zadovoljstva. Vse to je bilo zaznati iz obširnih letnih poročil predsednika in poveljnika o delu gasilcev v lanskem letu. Tudi letošnji plan bodo izpolnjevali z veliko mere pripadnosti, odgovornosti in volje.

“Prostovoljstvo nas povezuje”

Uradno srečanje se je začelo s slovensko in gasilsko himno v izvedbi članov  Moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici. Nato so se z minuto molka poklonili lani preminulima članoma Emilu Pušniku in Ferdu Žagarju. Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil Darko Bobek, je sledilo poročilo predsednika Andraža Hladina»Prostovoljstvo je tisto, kar nas druži, povezuje in nam daje notranje zadovoljstvo. Je tisto, kar človeka osrečuje,« je s temi besedam začel Hladin in dodal, da so bili z realizacijo zastavljenih ciljev v lanskem letu zadovoljni. Že meseca marca so bili organizatorji srečanja članic GZ Šentjur, dan kasneje pa je potekal volilni občni zbor, ki pa v vodstvu ni prineslo večjih sprememb. Hladin pa je na lanski skupščini GZ Šentjur postal izvoljen tudi za podpredsednika GZ Šentjur, poveljnik Ludvik Tonjko pa kot pomočnik poveljnika GZ Šentjur za tehniko.

S pokali domov

Aprila in maja so bili vpeti bolj v domače družabno življenje. Postavili so mlaj, na Florjanovo pa že petindvajsetič razveseljevali krajane s pesmijo od hiše do hiše. Z nabranimi darovi pa so po Florjanovi maši vse obiskovalce pogostili.

V sredini maja je potekal kongres Gasilske zveze Slovenije, katerega so se  udeležili tudi štirje planinski gasilci. Že meseca maja pa so začeli s pripravami na tekmovanja. »Tekmovanje GZ Šentjur je preteklo leto potekalo v Gorici pri Slivnici, z njega pa smo se vrnili s tremi pokali in z željo, da se nam to leto na tekmovanju gasilske zveze ponovno pridružijo starejši gasilci in gasilke,« ob tem Hladin izrazi željo. Konec junija so priskočili na pomoč Prosvetnemu društvu Zarja iz Šentvida ob praznovanju njihove 110-letnice delovanja.

Spomladi so se lotili zamenjave dotrajane peči za peko pršjač. Kot pove Hladin, je bila peč stara že več kot 40 let in več kot potrebna zamenjave. S pomočjo številnih podpornikov je na Angelsko nedeljo zadišalo po pršjačah že iz nove peči. Sicer pa je ta množična prireditev, ki jo pripravijo člani PGD Planina pri Sevnici, vedno bolj prepoznavna in obiskana in je, po besedah Hladina, ponos ne le kraju, temveč celi šentjurski občini.

Večje aktivnosti so potekale še v oktobru, ob mesecu požarne varnosti, v novembru pa so se delovni člani odpravili na strokovno ekskurzijo. Hladin je na koncu dodal še nekaj informacij v vezi s pripravami za gradnjo gasilskega doma in po razrešnici gradbenega odbora tokrat predstavil novega, katerega naloga bo priprava nove idejne zasnove, pridobitev dokumentacije za gradnjo ter priprava finančnega načrta. Na koncu se je vsem zahvalil za vso podporo, zaupanje in gasilstvu podarjen prosti čas.

Reševali življenja in imetja

Iz poročila poveljnika PGD Planina Ludvika Tonjka je bilo razvidno, da so v lanskem letu morali na intervencije kar enajstkrat. Dvakrat so reševali obolelo osebo in ob tem pomagali reševalcem pri prevozu s helikopterjem v bolnišnico, klicali so jih na pomoč pri obteženi strešni konstrukciji zaradi teže snega, gasili požar na kmetijski in gradbeni mehanizaciji, junija so priskočili na pomoč pri odpravljanju posledic neurja v občini Črnomelj, 5. julija pa so v enem večeru po razbesneli naravi morali pomagati kar petim gospodinjstvom. Novembra so pomagali še ujetemu vozniku na cesti v gradnji Planina-Sevnica. V lanskem letu so izvedli tudi kar 4 gasilske taktične vaje.

 

Ko je noč klicala na pomoč

Poročilo je podala še komisija za delo z mladimi, ki je pohvalila dobro sodelovanje s tamkajšnjo šolo. V njihovih vrstah so prizadevne tudi članice, kar je bilo tudi razbrati iz poročil, poleg tega, da so nepogrešljive na domačih prireditvah, so uspešne tudi v tekmovanjih. Lani so posegle po najvišjih rezultatih. Poročilo je podala tudi komisija za veterane. Za prizadevanja, dosežke in uspehe so podelili številna priznanja, v nove vrste pa sprejeli več kot ducat novih članov.

Navzoče je nagovoril župan občine Šentjur mag. Marko Diaci, ki je čestital dobitnikom priznanj in vsem prizadevnim gasilcem za dobro organizacijo največje krajevne prireditve, Angelske nedelje. Istočasno pa dodal, da se lahko letos veselijo modernizirane ceste Planina-Sevnica. »Naše sodelovanje je na visokem nivoju, v imenu občank in občanov se zahvaljujem za pomoč pri naravnih nesrečah, s katerimi se vse pogosteje soočamo,« je med drugim izpostavil župan lanskoletno posredovanje in požrtvovalnost planinskih gasilcev na več domačijah v kraju.

Tudi poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok je pohvalil lepo sodelovanje, predstavil vse aktivnosti, ki bodo potekale v krajih naše občine in sodelovanje na nekaterih gasilskih dogodkih izven nje. OZ sta pozdravila tudi predsednik KS Planina pri Sevnici Jurij Hladin in predstavnik PP Šentjur Dani Škoberne. Sledilo je še nekaj pozdravov predstavnikov sosednjih gasilskih društev ter domačih, srečanje pa so nadaljevali še ob hrani in pijači, ob tem pa še marsikatero rekli. 

Majda Rezec

Sorodne novice

Pokazali idejno zasnovo za nov gasilski dom PGD Planina

Tjaša Ferlež

Planinčani imajo pripravljeno idejno zasnovo za nov gasilski dom

Tjaša Ferlež

Nov gasilski dom, delovna akcija in požar v podjetju Tajfun

Tjaša Ferlež

Darovali hrano za medicinsko osebje na covid-19 oddelku

Jure Godler

PGD Planina: V načrtu je nov gasilski dom

Jure Godler

Unikatna noč v Lokarjah

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več