1.3 C
Šentjur pri Celju
06/12/2021
sentjur.net

Stanje v Občini Šentjur v času epidemije koronavirusa

Mineva 14 dni od razglasitve epidemije zaradi koronavirusa s strani Vlade RS, zato smo na Občini Šentjur pripravili pregled razmer, s katerimi se soočamo. Epidemija za vse nas, še posebej pa za najšibkejše občanke in občane, naše zavode in organizacije, predstavlja velik in nepredvidljiv izziv, na katerega pa smo se v največji možni meri pripravili.

Do današnjega dne, 27. marca 2020, so s strani NIJZ uradno potrjene štiri okužbe s koronavirusom na območju naše občine. V petek, 13. marca 2020, je bil aktiviran Štab CZ Občine Šentjur, telefon 03 747 13 22, e-pošta: stab.cz@sentjur.si, ki od takrat deluje nepretrgoma in zagotavlja informacije ter koordinira pomoč ves čas.

OBČINA ŠENTJUR

Občina Šentjur je še pred razglasitvijo epidemije in sprejetjem vladnih zakonskih odredb v skladu s svojimi pristojnostmi, pozvala k zaprtju gostinskih lokalov in neživilskih obratov, k omejitvi gibanja in združevanja na javnih površinah, k zaprtju javnih športnih ter rekreativnih površin in igrišč. Prav tako je stekel dogovor z vrtcem in šolami, v skladu s katerim je večina otrok ostala doma že v petek, pred uradnim zaprtjem. Občina Šentjur je omejila tudi dostop do občinske stavbe in prilagodila delovanje, ob sredah je delovni čas skrajšala do 15. ure, delo se v največji možni meri opravlja brez stika s strankami, preko e-pošte, navadne pošte in telefona.

Župan mag. Marko Diaci ocenjuje, da so se občanke in občani dobro odzvali na ukrepe za zaustavitev epidemije ter da v veliki meri upoštevajo samozaščitno obnašanje, higienske predpise in napotke za preprečitev širjenja. V nekaj primerih kršitev v prvih dneh je nadzor vršila policija PP Šentjur. Nadzor v skladu s pristojnostmi opravljajo tudi redarji.

»Z vsemi javnimi zavodi smo dnevno v stiku, da svoje delo izvajajo v skladu s predpisi in v skrbi ter z odgovornostjo za lastne zaposlene. V dveh tednih nismo zaznali potrebe s strani staršev za varstvo otrok, v prihodnjih dneh ocenjujemo, da se bodo primeri pojavili, na kar smo pripravljeni oziroma se dogovarjamo o ustreznih rešitvah. Šole izvajajo pouk na daljavo po svojih močeh. Trenutno največji izziv prestavlja pomanjkanje zaščitne opreme, ki je Štab CZ Občine Šentjur nima dovolj niti za lastne potrebe, torej za operativni del štaba, niti za delavce, ki izvajajo obvezne javne službe (zdravstvo, dom starejših, komunala, …). Zato dnevno apeliramo na pristojne državne službe, da nam zagotovijo vsaj del nujnih pripomočkov, če želimo, da bodo svoje delo lahko opravljali še naprej. Na štab se dnevno obračajo tudi gospodarstveniki, trgovci, obrtniki, ki so prav tako v stiski zaradi zaščitne opreme in svojih zaposlenih. Apeliramo nanje, da poskusijo poiskati primerne zaloge na trgu, prav tako na morebitne donatorje, v kolikor imajo dostop in možnost.

Štab CZ v zadnjem tednu beleži povečano število klicev občank in občanov, ki potrebujejo pomoč pri dobavi zdravil, prehrane in nujnih opravkih, na katere ažurno odgovarjamo z pomočjo OZRK Šentjur. Pričakujemo še povečano število takšnih primerov. Naše zaloge in človeški viri so omejeni. Zato moram ponovno pozvati vse, da ravnajo odgovorno in poskrbijo za svoje starše, starejše sorodnike, ljudi v stiski, prav tako sosede in sokrajane, da so pozorni na resnično najbolj šibke, da pomoč pride v prave roke. V kolikor resnično ne morete pomagati ali imate tudi sami zdravstvene omejitve, se obrnite na štab in skupaj bomo poiskali rešitve. Zlorabe pomoči ne bomo tolerirali, podatki se preverjajo!

V teh težkih časih pa vas, spoštovane občanke in občani predvsem pozivam, da skupaj do nadaljnjega storimo vse, da zaščitimo sebe in druge pred nevarnostjo okužbe. Bodimo tudi v naslednjih dneh strpni, sočutni, odgovorni in človeški. Skupaj nam bo uspelo premagati in preživeti tudi te izredne razmere.«

ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Direktorica Zdravstvenega doma Šentjur, Melita Tasić Ilić, dr. med, spec. splošne med.

 V ZD Šentjur so sprejeli in izvajajo vse možne ukrepe ter priporočila za zaščito pacientov, svojega osebja in za čim bolj učinkovito delovanje zdravstvene dejavnosti. Že 11. marca so pred stavbo ZD vzpostavili triažo, v kateri so paciente pred vstopom podrobno izprašali o počutju, simptomih in jim izmerili vročino. V prvem tednu so obravnavali tri primere suma na prisotnost virusa Covid 19, bolnikov ne testirajo na okužbo s koronavirusom.

V času med 17. marcem (odkar podatke po navodilu sporočajo na zdravstveno ministrstvo) do vključno 27. marca, so v ZD Šentjur preko telefonske obravnave zaradi suma na Covid -19 samoosamitev odredili 275 osebam, na pregled v bolnišnico so napotili 18 ljudi. Zaradi simptomov prehladnih obolenj so testirali 7 svojih zaposlenih, vsi izvidi so bili negativni. Med 17. in 25. marcem so izvedli 106 pregledov v okviru nujne medicinske pomoči.

Delo v ZD ob nekaterih omejitvah in ukrepih (ne delujejo ZP Planina, dosegljivi na telefon, zobozdravstvo, referenčne ambulante, center za krepitev zdravja, logopedska in psihološka ambulanta ter fizioterapija) sicer poteka normalno, ambulanta za tromboteste deluje v šotoru CZ pred zdravstvenim domom), osebni zdravniki opravljajo preglede, obiske na domu (razen ob sumu na prisotnost virusa), dežurstva. Za vse bolnike so dosegljivi tudi na telefonskih številkah, možni so klici preko centrale in dežurne številke.

Glede ukrepov Tašić-Ilićeva še dodaja, da preglede v Domu starejših Šentjur izvajata le en zdravnik in sestra, ki opravljata izključno to nalogo. Trenutno sta na čakanju doma dva zdravnika in tudi nekaj zaposlenih sester, s čimer dolgoročno zagotavljajo tudi kader v primeru zaostritve razmer in povečanih potreb. Poudarila pa je, da se tudi ZD srečuje z veliko težavo zagotavljanja zaščitne opreme, s katero ravnajo zelo racionalno, a zaloge nikakor ne zadostujejo njihovim potrebam.

»Moram izpostaviti, da so se občani Šentjurja in Dobja zelo dobro odzvali na spremenjeni režim, da dosledno upoštevajo navodila in pokličejo po telefonu, kjer dobijo nadaljnje napotke. Tudi zato je vzdušje med zaposlenimi dobro, pozitivno in v največji možni meri posvečeno skrbi za naše zdravje. Vse pa ponovno pozivam, da se še naprej obnašajo skrajno previdno, upoštevajo vse napotke, higienske predpise in ostanejo zdravi. Možnosti okužbe še zdaleč ne bodo hitro izzvenele.«

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ŠENTJUR

Sekretarka Andreja Tisel

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šentjur se je odzval v okviru štaba CZ  tako, da poleg CZ sprejema klice posameznikov, ki so sami in se ne morejo oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih z najnujnejšo dostavo hrane, higienskih pripomočkov in zdravil.

Teren pokriva 12 predsednikov KORK skupaj z okoli 150 prostovoljci po terenu. Po posameznih KORK so dostavili prehrambne artikle za okoli 30 posameznikov oz. družin. Pri tem bodo imele prednost osebe za katere menijo, da v trenutni situaciji pomoč najbolj potrebujejo, gre v bistvu za osebe, ki so same z nizkimi pokojninami oz. osebnimi dohodki, ter družine z več šoloobveznimi otroki.

 »V tem času oskrbujemo tudi socialno ogrožene osebe s prehrambnimi artikli iz Sklada za pomoč socialno ogroženim iz skladišča Rdečega križa Šentjur ter preko Krajevnih organizacij Rdečega križa po terenu. Vseskozi imamo v pripravljenosti tudi člane ekip prve pomoči za delovanje v izrednih razmerah. Naše delo smo morali v tem času prilagoditi sami situaciji tako, da je eden dejansko vseskozi na terenu, drugi pa v pisarni ali pa dela od doma, v kolikor je le to mogoče. Po terenu delujejo tudi predsedniki KORK, ki pokrivajo skupaj s svojimi prostovoljci vsak svoje območje krajevne skupnosti. V tem času, ko se nam je dejansko življenje ustavilo, ko smo zaprti med štirimi stenami in se trudimo skrbeti vsak zase opažamo, da so stiske postale še večje. V tem trenutku opažamo, da je poleg pomoči za katero nas posameznik zaprosi izredno, velikega pomena tudi, da si za posameznike vzamemo vsaj malo časa, da prisluhnemo njihovim težavam in, da z njimi malce pokramljamo. Včasih marsikomu to pomeni mnogo več, kot sama pomoč, ki jo dejansko potrebuje.«

Poziv sekretarke:

»Naš poziv občanom pa je, pokličite nas, ne oklevajte, zato smo tukaj, to je naše delo, naše poslanstvo. Vendar pri tem prosimo, da v prvi vrsti pokličete in prosite za pomoč svoje otroke, sosede, prijatelje ne glede na zamere, ki so morda med vami, kajti v kriznih situacijah si moramo odpuščati in drug drugemu pomagati. Vedite, tudi mi smo samo ljudje eni zaposleni, drugi prostovoljci, ki v izrednih razmerah delamo, kolikor lahko in kolikor zmoremo. Ostanite zdravi.«

MLADINSKI CENTER ŠENTJUR

Vodja Lara Žmaher

Mladinski center Šentjur je vzpostavil bazo prostovoljcev za solidarnostno pomoč občanom v času epidemije koronavirusa za potrebe štaba CZ. Trenutno je v bazo vpisanih 49 občanov različnih starosti iz različnih krajev, ki se jih lahko pozove v primeru, da strokovne službe same ne bi več zmogle zadovoljevati potreb občanov na terenu.

O aktivnostih za mlade v času epidemije in omejitve gibanja:  »Na spletni strani www.mladi-sentjur.si in naših družbenih omrežij smo za mlade pripravili povzetek, kako se obnašati in samozaščiti v času koronavirusa.

Preko družbenih omrežij, ki jih uporabljajo mladi, se tedensko javljamo v živo, da z njimi vzdržujemo stik in pripravljamo tematiko, ki bi bila  zanje. zanimiva zanje. S 25. 3. smo začeli izvajati dnevno, enourno digitalno druženje Aktivator – Po šoli. Ker ne moremo biti v fizičnem kontaktu se z zadnjo triado osnovnošolcev dobimo v spletni učilnici, kjer se pogovarjamo, kako so, se zabavamo preko različnih izzivov… Enako se pripravlja za srednješolce in drugo mladino.

Načeloma se spoznavamo z različnimi obstoječimi spletnimi orodji in snujemo, kako se prilagoditi in izkoristiti dane okoliščine za izvajanje mladinskega dela, da smo lahko v kontaktu z mladimi in da smo jim na takšen način čim bolj učinkovito podporno okolje. Mladi nas lahko kot Mladinski center Šentjur najdejo na FB, Instagramu, Snap chatu, Tik Toku… Z veseljem jih sprejmemo v našo družbo in prostore druženja, ki smo jih zanje ustvarili v virtualnem svetu.«

Hvala vsem, ki v teh časih opravljate svoje delo, da naša življenja kljub vsem omejitvam, potekajo z vso oskrbo, varno in kolikor se da, normalno. Še posebej hvala vsem prostovoljcem, ki ste je javili za pomoč in vsem, ki vsakodnevno pomagate v svoji skupnosti, soseski, kraju. Hvala in ZDRŽIMO, kajti ZNAMO IN ZMOREMO!

VSE INFORMACIJE SPREMLJAJTE TUDI NA NAŠI SPLETNI STRANI www.sentjur.si.

Sorodne novice

Najboljša javna stranišča v Krškem in na Ptuju. Kako je v Šentjurju?

ViP

Interes za cepljenje v Šentjurju poskočil za več kot 300 odstotkov

ViP

Na Šentjurskem trije ministri. Kustec: Kalobje bo dobilo nov šolski prostor

ViP

Kako smo precepljeni v občinah Šentjur in Dobje?

ViP

Reportaža: Razlike v znanju učencev so se poglobile

Jure Godler

Delujemo proaktivno – pripravljamo dokumentacijo in sofinanciramo projekte

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več