23.5 C
Šentjur pri Celju
02/08/2021
sentjur.net

V spomin: Ludvik Mastnak (1941–2020)

Ludvik Mastnak je bil po rodu Drameljčan, po izobrazbi univerzitetni diplomirani sociolog, velik entuzijast, dober tovariš in deloholik, ki je večino svojega dela posvetil skrbi za urejanje javnih zadev. Bil je vizionar, včasih malo zasanjan, vendar z občutkom za realnost in dober operativec – lastnosti, ki ju imajo le veliki ljudje.

Svojo delovno kariero je začel in zaključil na Delavski univerzi v Šentjurju. Bil je predsednik občinske mladinske organizacije. Med študijem na fakulteti v letih 1970–1974 je bil tudi predsednik kluba Šentjurskih študentov in opravljal funkciji predsednika Združenja študentskih klubov Slovenije in člana Študentske organizacije Slovenije. Leta 1974 je postal sekretar Skupščine občine Šentjur pri Celju in njenega Izvršnega sveta, kar je usodno zaznamovalo njegovo nadaljnjo kariero.

Od leta 1978 do leta 1982 je opravljal funkcijo predsednika Izvršnega sveta občine Šentjur. Realizirane so bile številne investicije, brez katerih si tudi po več kot tridesetih letih ne moremo predstavljati  uspešnega razvoja lokalne skupnosti. Med izjemnimi dosežki tistega časa je pridobitev okrajnega sodišča, s tem zemljiške knjige in posledično tudi notariata v Šentjur.

V tem času je bil zgrajen celoten zaookrožen občinski center v Šentjurju, kot ga poznamo danes. Prav tako je bila zgrajena tudi osnovna šola Dramlje. Skupaj z Nevenko Cmok je dosegel, da se sedež takratne Kmetijske šole Šentjur ni prestavil v Žalec, kar bi zagotovo imelo izjemno negativne posledice za nadaljnji razvoj te šole v Šentjurju. Nadaljevala se je popotresna obnova celotnega kozjanskega dela občine. Odprt je bil izvoz z avtoceste Dramlje in rekonstruirana cesta Sele–Dramlje. Zgrajene oz. posodobljene so bile ceste Sele–Ponikva in 3 km regionalne ceste na Prevorje, ki je bila sofinancirana tudi s sredstvi takratnih federativnih oblasti v Beogradu. V tistem obdobju je bilo izvedeno načrtovanje in izgradnja Planinskega klanca, cesta Ječovo–Dobrina, od Dramelj do rojstne hiše Miloša Zidanška, Ponikva–Lipoglav in drugod. Izpostavljal pa je že tudi o dolgoročne idejne vizije, kot je npr. snovanje šentjurske obvoznice nekje v okvirih, kot je aktualna sedaj.

Na področju gospodarstva se je zelo prizadeval za gradnjo nove hale v Tajfunu, Ema energetika v Šentjurju (današnja hala Tegometalla), Aera v Loki (današnja hala Kovala), proizvodnji Topra v Dobrini, izgradnji nove veterinarske postaje Šentjur, izvedena je bila tudi nadzidava Zdravstvenega doma Šentjur. V korist občine je znal zelo uspešno lobirati za pridobitev sredstev republike in države. Med funkcionarji in uradniki v Ljubljani je bil takrat znan po svoji neverjetni vztrajnosti pri lobiranju za projekte lokalnega okolja. Med njimi se ga je oprijel hudomušen izrek: če se Mastnaka brez želenega rezultata odslovi skozi vrata, se bo gotovo vrnil skozi okno in če bo treba, tudi skozi dimnik.

Svojo kariero je nato nadaljeval kot sekretar Sveta osmih občin Celjske regije, kjer se je odločalo o vseh najpomembnejših gospodarskih in razvojnih vprašanjih v regiji.

Ludvik Mastnak je imel izjemno dober občutek za ljudi, humanost in tovarištvo, ter globoko potrebo, da svojo življenjsko energijo daje na razpolago za javno korist, kar je zaznamovalo praktično celotno njegovo delovno obdobje. V vseh življenjskih obdobjih je rad delal z mladimi. Tako se je leta 1973 vključil v prvo mladinsko delovno akcijo Kozjansko in tudi s tem za mnoga leta pomembno in zelo pozitivno zaznamoval prihodnost tega okolja. Delo brigad je namreč pomenilo tudi pridobitev pomembnih republiških in zveznih sredstev za razvoj Kozjanskega, kar je imelo v nadaljnjih petnajstih letih zelo velik vpliv na razvoj tega območja. V letih 1982 in 1983 je bil predsednik skupščine mladinske delovne akcije Kozjansko, ves čas pa je zelo zavzeto spremljal to področje na različnih funkcijah, ki jih je opravljal. Delalo se je na projektih: cesta Dežno–Lesično, cesti Dobje–Planina, izkopu za prestavitev mednarodnega telefonskega kabla čez Prevorje, kar je bil pogoj za kasnejšo rekonstrukcijo ceste Slivnica–Prevorje–Kozje, elektrifikacije na Planini in na Prevorju, vodovodih: Kapsl–Dobje, Vitanje–Dramlje–Ponikva, vodovod Žusem idr.

V letih  1986–1990 je bil Delegat Republiškega odbora Zbora Občin in  podpredsednik Zbora občin za družbenopolitični sistem. Prav tako je bil od leta 1986 do 1994 predsednik socialistične zveze v Šentjurju. Od leta 1994 do leta 2002 je bil svetnik v občinskem svetu občine.

Leta 1990 je postal vodja enote Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice, nato pa je leta 1992 organiziral ustanovitev Ljudske univerze Šentjur, v kateri je bil njen uspešen ravnatelj in direktor vse do upokojitve 2004. V tem času se je v ljudski univerzi letno izobraževalo veliko ljudi tako za pridobitev formalne izobrazbe kot tudi pridobivanje praktičnih veščin za delo. Poseben del Ljudske univerze je bil program kulturno-turističnega izobraževanja za turistične vodnike, Ljudska univerza pa je postala tudi izdajatelj turističnega vodnika in Ipavčeve pesmarice za kratek čas. Žal mu nekateri vplivneži tistega časa v občini pri delu v Ljudski univerzi niso bili vedno naklonjeni.

Bil idejni pobudnik in dolgoletni organizator izvedbe uspešnih prireditev Jurjevanja v Šentjurju, ki je zelo poživilo turistično dogajanje in ponudbo v občini. Na področju kulture ga še posebno zaznamuje, da se je na njegovo pobudo reaktiviralo delovanje godbe na pihala v Šentjurju, ki od takrat dalje neprestano strokovno in kadrovsko raste. Ob tem pa so bile organizirane tudi maržoretke.

Od leta 1997 do leta 2006 je bil predsednik Zveze kulturnih organizacij Šentjur.

Za vso opravljeno je sredi prejšnjega desetletja prejel tudi visoko občinsko priznanje.

Svojim bogatim življenskim opusom pri opravljanju javnih zadev se je neizbrisno vpisal med izjemne ljudi v našem okolju, ki so zaslužni za njegov uspešen razvoj, napredek, ugled in promocijo.

Naj počiva v miru!

Zapisal Jože Artnak

Sorodne novice

V spomin Majdi Rezec (1962-2021)

Jure Godler

V spomin: Marko Drač (17. 4. 1972 – 23. 1. 2021)

Jure Godler

V spomin: Jože Mastnak Marjan (1950-2017)

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več