10.6 C
Šentjur pri Celju
11/04/2021
sentjur.net

Prejeli smo: Še zadnja beseda ŠKMŠ – naj namesto besed govorijo dejanja

drugam625Spoštovana javnost in g. Janez Palčnik, predsednik KS Gorica pri Slivnici,

z javno debato o težavah, ki so nastale okrog zaključka naše 20-letnice, smo mislili zaključiti prejšnjo soboto (15. 10. 2016), ko smo kljub vsem preprekam uspešno izpeljali »mini« dogodek z elektronsko glasbo ter tako pri praznovanju vsaj malo omilili grenak priokus, ki ga bomo še dolgo čutili v ustih.

A žal ne moremo iti mimo nekaterih navedb g. Palčnika v javnem pismu, ki ga je posredoval medijem, saj je v njem zaslediti kar nekaj neresnic in zavajanja. Sosledje dogodkov pri dogovarjanju o najemu dvorane kulturnega doma v Gorici smo že podali, a jih bomo zavoljo resnice obrazložili še enkrat.

Ne vemo točno, od kod predsedniku KS občutek, da naj bi šlo pri prireditvi Šentech za minikoncert, saj tega nikoli nismo rekli oz. smo že od vsega začetka jasno povedali, da gre za končni dogodek ob praznovanju naše obletnice. Predsednik pravi tudi, da je bil o trajanju in glasnosti prireditve obveščen le po elektronski pošti. Upravljavcu kulturnega doma, ki nam je tudi razkazal objekt, smo podali vsa dejstva o dogodku in seveda sklepali, da je o tem obvestil predsednika. Če sta bila predsedniku edina znana podatka glasnost in trajanje, potem ne vemo, kje je prišlo do komunikacijskega šuma. Vsekakor smo bili prepričani, da predsednik pogodbe o najemu ne bi podpisoval, če ne bi bil prepričan o vseh dejstvih. To je seveda primarna odgovornost vsakega posameznika. Če so na posvet poslali upravljavca oz. hišnika, ki za dogovore ni pristojen, je to težava notranje organiziranosti KS, in ne najemojemalca. Predsednik nadalje pravi, da so »izdali pogodbo o najemu, misleč, da bodo (ŠKMŠ, op. p.) poskrbeli za javni red in mir v skladu z zakonom.« Tega klubovci sploh nismo mogli dokazati, saj nam je bila izvedba prireditve tam onemogočena. V nasprotnem primeru bi za javni red in mir seveda poskrbeli, tako kot smo že na nešteto prireditvah, ki smo jih organizirali.

Predsednik v pismu priznava, da je prejel klic s Policijske uprave Šentjur in Upravne enote Šentjur pri Celju in da sta ga obe strokovni službi opozorili na visoko tveganost prireditve. Ogorčeni smo nad dejstvom, da si tako PP kot UE jemljeta pristojnosti za takšno opredeljevanje in obsojanje prireditve, ki se še ni niti zgodila. Ne moremo se znebiti občutka, da je dogodek bil stereotipiziran, še preden je do njega sploh prišlo, in nasprotovanja izvedbi so se kar vrstila, čeprav prave podlage za takšna mnenja sploh ni bilo. Zdaj je že vsem jasno, da neodobravanje izvedbe Šentecha temelji na stereotipih o elektronski glasbi in prepovedanih substancah, ki naj bi se kar samoumevno pojavljale na takih koncertih. Zanimivo se nam zdi, da se drugod po Sloveniji sploh lahko odvijajo tovrstne prireditve (in ni jih malo), če predstavljajo takšno varnostno tveganje.

Predsednik trdi, da smo v svoji prvi izjavi zapisali, da smo na UE vložili prošnjo za dogodek takoj po podpisu najemne pogodbe. To ni res, naša izjava je bila sledeča: »Od tistega dneva (po podpisu pogodbe, op. p.) dalje smo začeli z intenzivno promocijo prireditve, najemom izvajalcev, postopki na upravni enoti, torej z vso birokracijo, ki jo je treba urediti za tako velik dogodek.« Nikjer nismo trdili, da smo s postopki na UE začeli takoj po podpisu pogodbe, vsekakor pa prav čas, kot velevajo predpisi. Naključje je hotelo, da je bilo to le dan pred odpovedjo pogodbe s strani KS.

Razjasniti moramo tudi navajanje predsednika o maksimalnem številu obiskovalcev, ki ga sprejme njihov kulturni dom. Predsednik KS: »Če v dvorano postavimo maksimalno število sedežev, lahko dvorana sprejme največ 450 obiskovalcev. V tem primeru so organizatorji nameravali prodati 500 vstopnic, verjetno bi bilo obiskovalcev še več, ti pa bi morali prireditev spremljati zunaj dvorane (…)« Ne razumemo – torej, če dvorana sprejme 450 sedečih ljudi, kako jih ne bi 500 stoječih? Kot je najbrž logično, obiskovalci na dotičnem dogodku ne bi sedeli. Del prireditvenega prostora bi bil tudi hodnik, kar še poveča kapaciteto. Po predpisih lahko na enem kvadratnem metru stojijo štirje ljudje. Preračunajte sami. Naj povemo tudi, da bi po posvetu (če bi do njega seveda prišlo) s predsednikom in UE prilagodili največje dovoljeno število obiskovalcev, če bi to bilo treba. Vse je namreč v dialogu.

Predsednik nadalje tako: » (…) Že zaradi tega dvorana ne ustreza taki prireditvi, poleg tega pa tudi ni klimatizirana in bi posledično morali prostor dodatno hladiti.« Ne razumemo, zakaj bi bilo treba dvorano dodatno hladiti, kajti ko se v kulturnem domu odvijajo razne zabave (tudi zasebne narave, npr. poroka), ljudje vsekakor niso ves čas pri miru, posredi je velikokrat tudi alkohol in tako naprej … je takrat tudi težava dodatno hlajenje? Ali organizatorji pač preprosto odprejo okna?

V izjavi predsednik v nadaljevanju navaja še nekaj argumentov, zakaj izvedbe Šentecha ni mogel dovoliti v njihovem kulturnem domu, ki pa so po našem mnenju na precej trhlih nogah, poleg tega pa zopet izražajo že prej ugotovljeno dejstvo, da je dogodek elektronske glasbe stereotipiziran na vse mogoče načine. Predsednik: »(…) narava takšnih koncertov tvegana, kajti take dogodke lahko spremljajo tudi nedovoljene psihoaktivne snovi. Zloraba ali uporaba le-teh lahko privede do neželenih situacij (…)« Težko pristanemo ali pa se zadovoljimo s tovrstnimi argumenti in smo pravzaprav presenečeni, da predsednik in njegovi somišljeniki delajo neke subjektivne zaključke na podlagi (morda) polpretekle zgodovine, ko je na podobnih dogodkih prišlo do ene, morda dveh neljubih situacij. Potemtakem niti pomisliti ne upamo, kaj vse bi se lahko zgodilo na ostalih koncertih in veselicah, kjer dogajanje največkrat diktira veliko količina popitega alkohola (na dogodkih z elektronsko glasbo je tega občutno manj). Navajanje, da nevarnost za obiskovalce predstavljata tudi bližnja reka in prometna cesta, pa, milo rečeno, ni vredno komentiranja.

Predsednik je predlagal, da bi se pri organizaciji dotičnega dogodka za mizo morali usesti vsi vpleteni – predstavniki kluba bi to z veseljem storili, a žal za to nismo imeli niti priložnosti, saj je predsednik odpovedal sodelovanje po enem telefonskem klicu z UE in PP. Vprašamo se, kdo ni bil za dialog. Prav tako nam ni bila dana možnost, da bi morebitne pomanjkljivosti dvorane in okolice odpravili, ob tem morda na KS niso pomislili, da bi na prireditvi bilo dovolj varnostnikov, reševalno vozilo in vse, kar sodi zraven. ŠKMŠ namreč zadosti vsem predpisom, ki jih je treba pri večjih prireditvah izpolnjevati. Zato se nam špekulacije, da zadeve ne bi izpeljali po predpisih, zdijo najmanj žaljive do nas kot dolgoletnih organizatorjev, ki smo dragocene izkušnje organiziranja prevzemali od starejših aktivistov, ki jih predsednik ravno tako omenja.

In da, takšne in drugačne situacije, zapleti, predvsem pa stereotipi, ki jih je v naših glavah še vedno polno, so eden izmed glavnih motivov, zakaj mladi odhajajo iz Šentjurja. Pred tem si ne zatiskajmo oči. V zadnjih tednih smo prejeli ogromno podpore in pobud, naj se pri svojem delovanju ne ustavimo zaradi preprek, ki nam jih postavljajo drugi, in naj se borimo za raznovrstno ponudbo za mlade. Kajti mladi imajo različne interese in dolžnost kluba je, da jim skuša zadostiti. Če želijo koncert z elektronsko glasbo, ga bodo tudi dobili.

Ja, res je, človek bi v letu 2016 pričakoval, da smo presegli predsodke do vseh glasbenih zvrsti, tudi elektronske. Očitno ne. Z izrazom »modrijanska glasba« smo želeli samo poudariti dejstvo, da najbrž pri organiziranju koncerta ne bi imeli težav, če bi nanj povabili Modrijane ali kakšen drug narodno-zabavni ansambel, četudi bi nanj prišlo 500 ljudi in več. Menimo, da je predsednik KS s svojim pismom tudi podprl to predvidevanje. V našem klubu podpiramo vse zvrsti glasbe, izvajamo pa dogodke, za katere mladi pokažejo zanimanje.

Izjava predsednika, da ansambli dajejo Šentjurju dobro ime in ga ponesejo v svet, Šentech pa ga ne bi, je precej neprimerna za izvajalce elektronske glasbe. Naj povemo, da v Šentjurju deluje veliko teh izvajalcev in eden izmed namenov Šentecha je bil tudi ta, da podpremo naše, domače nastopajoče in jim damo možnost predstavitve širši publiki.

Z izjavo, ki smo jo podali po odpovedi pogodbe, nismo želeli preiti na osebno obračunavanje s predsednikom KS, kaj šele blatiti, želeli smo le izpostaviti globlji problem, ki se je ob tem pojavil in je za nas zelo zaskrbljujoč – to je »vmešavanje« strokovnih služb v organizacijo in podajanje subjektivnega mnenja o naravi dogodka, kar je prekoračitev vseh dovoljenih pristojnosti in je popolnoma nedopustno. Po eni strani razumemo odpoved pogodbe s strani KS Gorica pri Slivnici, pod »pritiskom« UE in PP bi najbrž marsikdo ravnal podobno.

Za konec naj še enkrat povemo, da smo užaloščeni nad dejanji vseh vpletenih in se upravičeno sprašujemo, kako naprej pri organizaciji takšnih in drugačnih prireditev, če bodo že vnaprej obdane s predsodki in bo o njih vsak imel svoje mnenje. Aktivisti, ki svoj prosti čas in voljo vlagajo v organizacijo dogodkov, pa jo zaradi takšnih preprek, verjemite, izgubljajo.

Menimo, da je ŠKMŠ v preteklosti že mnogokrat dokazal, kako je treba v skladu s predpisi in zakoni (čeprav so ti večkrat onkraj zdravega razuma) organizirati prireditev večjih razsežnosti, kot bi bil Šentech, ki sodi med srednje velike prireditve. Še enkrat poudarjamo – z javnimi pismi smo želeli izpostaviti nedopustno vmešavanje strokovnih služb v organizacijo prireditve in to, da nam, organizatorjem, pri prireditvi Šentech niso stopili naproti, temveč nas pri izvedbi z nerazumskimi zahtevami kvečjemu ovirali. Zaradi tega je klub utrpel ogromno finančno škodo, za katero pa zdaj nihče ne prevzema odgovornosti.

O tem in takšnih ter drugačnih nebulozah bomo spregovorili tudi na javni okrogli mizi s predstavniki pristojnih ministrstev (javna uprava in notranje zadeve) in (upamo) tudi predstavniki UE Šentjur pri Celju, na katero že zdaj vabimo vsa društva, ki se pri organiziranju dogodkov srečujejo s postopki na upravni enoti. Okrogla miza z naslovom Bomo v Šentjurju sploh še organizirali javne prireditve? bo v sredo, 9. novembra 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Šentjur.

To je zdaj tudi naše zadnje javno pismo, ki ga bomo podali v zvezi z zadevo Šentech. V prihodnosti bomo svojo energijo raje usmerjali v projekte, ki bodo našo občino delale raznoliko in mladim privlačno, s katerimi bomo opozarjali na problematiko pomanjkanja prostorov za večje prireditve in nemoteno delovanje društev, hkrati pa razbijali tabuje in vplivali na širokogledno miselnost. To je namreč prvovrstni namen študentskih in mladinskih klubov. Naj dodamo, da je mini Šentech, ki smo ga izvedli, potekal brez težav in da so bili vsi udeleženi dobro prevetreni in nadihani svežega zraka.

PS: Grafika s privzdignjenim sredincem ni bila naša domislica, saj na klubu ne komuniciramo na takšen način. Svoje argumente podkrepimo z objektivnimi in resničnimi dejstvi.
Študentski klub mladih Šentjur

Sorodne novice

ŠKMŠ: Če kdaj, je zdaj čas, da si pomagamo

Jure Godler

Miha Oman: »Narediti ŠKMŠ najboljši študentski klub v Sloveniji.«

Jure Godler

Turnir v odbojki: Vroča tekma, a zaledenela stopala

Jure Godler

Musica academica tudi tokrat z operno zgodbo

Jure Godler

Združili dve tradicionalni prireditvi in dobili …

Jure Godler

Prihaja Šentech

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več